• 14 629 52 52, +48 664 759 302

Regulamin-badminton

Centrum Sportów Spokojna > Regulamin-badminton

Liga badminton

Strona ligi badminton prowadzonej w Centrum Sportów Spokojna w Tarnowie

Regulamin ligi

Ramy czasowe

Rozgrywki ligi zaplanowane są na okres październik 2017 – maj 2018. Są… podzielone na fazy : zasadniczą… i play-off

Zostaną… rozegrane 4 kolejki fazy grupowej.  Po ich zakończeniu wył‚onionych zostanie 8 graczy, którzy rozegrają… mecze fazy pucharowej.

Grupy

Wszyscy uczestnicy dzieleni są na grupy. Liczba grup oraz uczestników bę™dzie dobrana tak, by ilość‡ graczy w każdej grupie w miarę możliwości mieściła się™ w przedziale 6-8.

Przed rozpoczęciem rozgrywek gracze zostaną… przydzieleni do grup wg metody uwzględniającej wyniki graczy w poprzednich rozgrywkach ligowych. Nowi gracze zostaną… dopisani w porzą…dku alfabetycznym.

Po zakoń„czeniu kolejek 1-3, 2 graczy, którzy zaję™li pierwsze miejsca w grupie awansuje do wyższej grupy ( nie dotyczy zawodników z grupy najwyższej ), a 2 ostatnich graczy w grupie spada do grupy niższej( nie dotyczy zawodników z grupy najniższej ).

W każdej kolejce fazy grupowej gracz rozgrywa po 1 meczu z każdym graczem ze swojej grupy. W tym celu powinien się™ porozumieć‡ we własnym zakresie z innym graczem ze swej grupy i ustalić termin spotkania. W przypadku braku możliwości rozegrania meczu w wyznaczonym terminie, gracze mogą ustalić‡ inny, dogodny dla siebie termin (ale muszą zmieścić‡ się™ w wyznaczonym czasie na rozegranie cał‚ej kolejki tj. w 2 miesiące ).

Wynik meczu dokumentowany jest w dedykowanym formularzu. Każdy mecz punktowany jest wg schematu:

Sety gracza A Sety gracza B Punkty gracza A Punkty gracza B
2 0 3 1
2 1 3 2

Gracz który rozegra wszystkie spotkania w kolejce otrzymuje bonus 2 punktowy (mecze które wygrał walkowerem liczą się w tym wypadku jako rozegrane).

Jeś›li jeden zawodnik odmawia umówienia się na mecz, nie proponują…c jednocześnie innego możliwego terminu rozegrania meczu, zawodnik który inicjuje kontakt wygrywa mecz walkowerem i otrzymuje 3 punkty, a osoba która odmawia 0 punktów.

Jeżeli zawodnik rezygnuje z dalszej gry w trakcie kolejki to: jeżeli rozegrał więcej niż połowę spotkań – nierozegrane spotkania rozstrzyga się walkowerem; jeżeli nie rozegrał połowy meczy – anuluje się rozegrane spotkania i wszystkie mecze przegrywa walkowerem.

Miejsce w grupie w danej kolejce określane jest na podstawie punktów uzyskanych wyłącznie w grach bieżą…cej kolejki.

Rozgrywki pucharowe

Kolejność‡ graczy wg której wchodzą… oni do fazy pucharowej określana jest wg kolejności grup. Tzn. pierwsze miejsca zajmują gracze z grupy A wg kolejnoś›ci z grupy, potem gracze z grupy B wg kolejnoś›ci z grupy, itd.

Do fazy rozgrywek pucharowych wchodzi 8 najlepszych graczy wył‚onionych podczas rozgrywek grupowych. W przypadku gdy gracz z pozycją… 8 ma tyle samo punktów co nastą™pni po nim gracze to o wejś›ciu do rozgrywek pucharowych decyduje rozegrany pomię™dzy nimi mecz(e).

Po wył‚onieniu graczy biorą…cych udział‚ w rozgrywkach pucharowych, są… oni parowani wg schematu 1 z ostatnim, 2 z przedostatnim itd. W pozostał‚ych kolejkach fazy pucharowej zwycię™zca pierwszej pary parowany jest ze zwycię™zcą… ostatniej pary, zwycię™zca 2 pary ze zwycię™zcą… z przedostatniej pary itd. Powyższy schemat powtarzany jest aż wył‚oniony zostanie jeden gracz, który zostaje zwycię™zcą… ligi. Gracze którzy odpadli w ostatniej kolejce mogą rozegrać spotkanie które wył‚oni 3 i 4 zawodnika ligi.

Rozgrywanie meczu

Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów.

Gracze rezerwują… kort na czas 1 godz. Jeżeli mecz zostanie rozegrany w czasie krótszym niż 1 godz., gracze mają… do dyspozycji kort do koń„ca zarezerwowanego czasu.

Set rozgrywany jest do uzyskania 21 punktów przy czym wymagana jest co najmniej 2 punktowa przewaga. Przy stanie 29:29 set wygrywa gracz który zdobę™dzie 30 punkt.