• 14 629 52 52, +48 664 759 302

Regulamin-tenis-stolowy

Centrum Sportów Spokojna > Regulamin-tenis-stolowy

Liga tanisa stołowego

Strona ligi tenisa stołowego prowadzonej w Centrum Sportów Spokojna w Tarnowie

Regulamin ligi

Ramy czasowe

Ponieważ jest to inauguracja ligi tenisa stołowego rozgrywki zaliczane do sezonu 2016/2017 zostaną przeprowadzone tak, aby w miarę jak najszybszy sposób określić (oczywiście w przybliżonym stopniu) kolejność uczestników ligi wg stopnia zaawansowania.

Zostaną rozegrane 2 kolejki. Pierwsza (wstępna) w okresie 03.04.2017- 14.05.2017, oraz druga (wg standardowych zasad) po zakończeniu pierwszej. (przybliżony termin 15.05.2017 – 25.06.2017).

Grupy

Wszyscy uczestnicy dzieleni są na grupy. Liczba grup oraz uczestników bę™dzie dobrana tak, by ilość‡ graczy w każdej grupie w miarę możliwości mieściła się™ w przedziale 5-8.

Przed rozpoczęciem rozgrywek gracze zostaną… przydzieleni do grup w kolejności alfabetycznej.

Po zakończeniu kolejki wstępnej najlepsi zawodnicy z każdej grupy utworzą grupę A, pozostali dalsze grupy.

Po zakoń„czeniu każdej następnej kolejki  2 graczy, którzy zaję™li pierwsze miejsca w grupie awansuje do wyższej grupy ( nie dotyczy zawodników z grupy najwyższej ), a 2 ostatnich graczy w grupie spada do grupy niższej( nie dotyczy zawodników z grupy najniższej ).

W każdej kolejce fazy grupowej gracz rozgrywa po 1 meczu z każdym graczem ze swojej grupy. W tym celu powinien się™ porozumieć‡ we własnym zakresie z innym graczem ze swej grupy i ustalić termin spotkania. W przypadku braku możliwości rozegrania meczu w wyznaczonym terminie, gracze mogą ustalić‡ inny, dogodny dla siebie termin (ale muszą zmieścić‡ się™ w wyznaczonym czasie na rozegranie cał‚ej kolejki ).

Wynik meczu dokumentowany jest w dedykowanym formularzu. W każdym meczu gracz zdobywa punkty w ilości równej liczbie wygranych przez niego setów.

Jeś›li jeden zawodnik odmawia umówienia się na mecz, nie proponują…c jednocześnie innego możliwego terminu rozegrania meczu, zawodnik który inicjuje kontakt wygrywa mecz walkowerem i otrzymuje 5 punkty, a osoba która odmawia 0 punktów.

Miejsce w grupie w danej kolejce określane jest na podstawie punktów uzyskanych wyłącznie w grach bieżą…cej kolejki.

Rozgrywanie meczu

W każdym meczu rozgrywane jest 5 setów. Każdy set rozgrywany do 11 punktów (po wyniku 10-10 do wygrania seta wymagana jest przewaga 2 punktowa).

Gracze rezerwują… kort na czas 1 godz. Jeżeli mecz zostanie rozegrany w czasie krótszym niż 1 godz., gracze mają… do dyspozycji kort do koń„ca zarezerwowanego czasu.