REGULAMIN LIGI

Strona ligi badminton prowadzonej w Centrum Sportów Spokojna w Tarnowie

Ramy czasowe

Rozgrywki ligi zaplanowane są na okres październik  – maj . Są podzielone na fazy : zasadniczą i play-off

Zostaną rozegrane 4 kolejki fazy grupowej.  Po ich zakończeniu wyłonionych zostanie 8 graczy, którzy rozegrają mecze fazy pucharowej.

Grupy

Wszyscy uczestnicy dzieleni są na grupy. Liczba grup oraz uczestników będzie dobrana tak, by ilość‡ graczy w każdej grupie w miarę możliwości mieściła się w przedziale 6-8.

Przed rozpoczęciem rozgrywek gracze zostaną przydzieleni do grup wg metody uwzględniającej wyniki graczy w poprzednich rozgrywkach ligowych. Nowi gracze zostaną dopisani w porzą…dku alfabetycznym.

Po zakończeniu kolejek 1-3, 2 graczy, którzy zajęli pierwsze miejsca w grupie awansuje do wyższej grupy ( nie dotyczy zawodników z grupy najwyższej ), a 2 ostatnich graczy w grupie spada do grupy niższej( nie dotyczy zawodników z grupy najniższej ).

W każdej kolejce fazy grupowej gracz rozgrywa po 1 meczu z każdym graczem ze swojej grupy. W tym celu powinien się porozumieć we własnym zakresie z innym graczem ze swej grupy i ustalić termin spotkania. W przypadku braku możliwości rozegrania meczu w wyznaczonym terminie, gracze mogą ustalić‡ inny, dogodny dla siebie termin (ale muszą zmieścić się w wyznaczonym czasie na rozegranie całej kolejki tj. w 2 miesiące ).

Wynik meczu dokumentowany jest w dedykowanym formularzu. Każdy mecz punktowany jest wg schematu:

Sety gracza A Sety gracza B Punkty gracza A Punkty gracza B
2 0 3 1
2 1 3 2

Gracz który rozegra wszystkie spotkania w kolejce otrzymuje bonus 2 punktowy (mecze które wygrał walkowerem liczą się w tym wypadku jako rozegrane).

Jeśli jeden zawodnik odmawia umówienia się na mecz, nie proponując jednocześnie innego możliwego terminu rozegrania meczu, zawodnik który inicjuje kontakt wygrywa mecz walkowerem i otrzymuje 3 punkty, a osoba która odmawia 0 punktów.

Jeżeli zawodnik rezygnuje z dalszej gry w trakcie kolejki to: jeżeli rozegrał więcej niż połowę spotkań – nierozegrane spotkania rozstrzyga się walkowerem; jeżeli nie rozegrał połowy meczy – anuluje się rozegrane spotkania i wszystkie mecze przegrywa walkowerem.

Miejsce w grupie w danej kolejce określane jest na podstawie punktów uzyskanych wyłącznie w grach bieżącej kolejki.

Rozgrywki pucharowe

Kolejność graczy wg której wchodzą… oni do fazy pucharowej określana jest wg kolejności grup. Tzn. pierwsze miejsca zajmują gracze z grupy A wg kolejności z grupy, potem gracze z grupy B wg kolejności z grupy, itd.

Do fazy rozgrywek pucharowych wchodzi 8 najlepszych graczy wyłonionych podczas rozgrywek grupowych. W przypadku gdy gracz z pozycją 8 ma tyle samo punktów co nastąpi po nim gracze to o wejściu do rozgrywek pucharowych decyduje rozegrany pomiędzy nimi mecz(e).

Po wyłonieniu graczy biorących udział w rozgrywkach pucharowych, są oni parowani wg schematu 1 z ostatnim, 2 z przedostatnim itd. W pozostałych kolejkach fazy pucharowej zwycięzca pierwszej pary parowany jest ze zwycięzcą ostatniej pary, zwycięzca 2 pary ze zwycięzcą z przedostatniej pary itd. Powyższy schemat powtarzany jest aż wyłoniony zostanie jeden gracz, który zostaje zwycięzcą ligi. Gracze którzy odpadli w ostatniej kolejce mogą rozegrać spotkanie które wyłoni 3 i 4 zawodnika ligi.

Rozgrywanie meczu

Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów.

Gracze rezerwują kort na czas 1 godz. Jeżeli mecz zostanie rozegrany w czasie krótszym niż 1 godz., gracze mają do dyspozycji kort do końca zarezerwowanego czasu.

Set rozgrywany jest do uzyskania 21 punktów przy czym wymagana jest co najmniej 2 punktowa przewaga. Przy stanie 29:29 set wygrywa gracz który zdobędzie 30 punkt.

Do klasyfikacji ligowej brane są pod uwagi wyłącznie mecze rozegrane w Centrum Sportów Spokojna. Jeżeli będzie zachodzić uzasadnione podejrzenie, że wpisany wynik nie pochodzi z meczu rozegranego w naszym obiekcie, to wynik takiego spotkania może zostać usunięty, a gracze zostaną o tym powiadomieni. Jeżeli gracze sami wpisują wynik meczu, to prosimy o poinformowanie pracownika w recepcji, że został rozegrany mecz ligowy pomiędzy danymi zawodnikami. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych wątpliwości.

Uwaga !

Jeżeli pojawi się przyczyna, z powodu której dany gracz nie będzie mógł rozegrać przynajmniej połowy meczy w kolejce, powinien ten fakt zgłosić organizatorom ligi (np. problemy zdrowotne, wyjazdy etc.). Jeżeli zawodnik nie zgłosi takiego przypadku lub podana przyczyna nie będzie stanowić dostatecznego usprawiedliwienia, a nie rozegra przynajmniej połowy meczy w kolejce, to organizator może odmówić graczowi gry w przyszłych kolejkach / sezonach ligi.