HALA DO GRY

Cechy obiektu:

 • 4 korty do squash’a (dwa korty posiadają klimatyzację),
 • 7 kortów do badmintona (w tym 5 kortów na klimatyzowanej hali),
 • 3 stoły do tenisa stołowego,
 • 1 kort do tenisa ziemnego,
 • 1 boisko do siatkówki plażowej (w okresie letnim),
 • 1 kort do padla (w okresie letnim).

Zapewnione miejsca parkingowe.

Zaplecze sanitarne ( WC, umywalka, prysznic ) przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

TRENERZY

Współpracujemy z trenerami :

tenisa stołowego :

Panem Danielem Lis (tel. 609 121 674)

 

tenisa ziemnego :

Panem Grzegorzem Boryczka (tel. 602 222 356)
Panem Grzegorzem Wrona (tel. 501 308 949)REGULAMIN KLUBU CENTRUM SPORTÓW SPOKOJNA,

33-100 TARNÓW, UL. SPOKOJNA 20C

KAŻDA OSOBA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA TERENIE OBIEKTU POWINNA PRZECZYTAĆ ORAZ ZAAKCEPTOWAĆ PONIŻSZY REGULAMIN. W INNYM PRZYPADKU PRZEBYWANIE NA TERENIE OBIEKTU JEST ZABRONIONE. REZYGNACJA Z ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM NIE STANOWI PODSTAWY DO NIESTOSOWANIA SIĘ DO JEGO POSTANOWIEŃ.

I  ZASADY OGÓLNE:

 1. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00 w soboty od 9.00 do 19.00 i w niedziele od godziny 9.00 do 17.00.
 2. Wejście Klienta na kort w ramach swojej rezerwacji i rozpoczęcie gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich punktów regulaminu.
 3. Podstawą do korzystania z obiektu jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w obiekcie. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić. Opłata za zgubienie lub zniszczenie kluczyka wynosi 20zł.
 4. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas gry. Za rzeczy pozostawione poza szafką, nie ponosimy odpowiedzialności.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione w Klubie w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
 6. Uważa się, że wszystkie grające osoby robią to na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych problemów ze zdrowiem, które uniemożliwiają wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
 7. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 8. Na terenie obiektu zabrania się;
  a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
  b) używania tytoniu
  c) wnoszenie i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do obiektu pod ich wpływem
  d) wprowadzania zwierząt
  e) wprowadzania i pozostawiania rowerów
 9. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów.
 10. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.
 11. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie klubu, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 12. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków na korcie należy natychmiast powiadomić pracowników klubu, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
 13. W recepcji znajduje się ogólnodostępna tabela opłat za korzystanie z kortu.
 14. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Squasha, Badmintona lub innych formach współzawodnictwa, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach niezbędnych do prowadzenia rozgrywek oraz w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Osoby w/w wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć, nagrań i tabel współzawodnictwa w Internecie przez organizatora oraz na tablicach informacyjnych klubu. Osoby w/w wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wyników współzawodnictwa na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń.
  W przypadku, kiedy w/w osoba nie wyraża zgody na powyższe jest obowiązana wnieść zastrzeżenie na piśmie do Klubu.
 15. Uczestnik, przebywając na terenie obiektu, a w przypadku małoletnich – jego rodzice,  wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku tego uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji projektu, udostępniania sponsorom oraz partnerom projektu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje właściciel Klubu.
 17. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

 

II ZASADY UŻYTKOWANIA KORTÓW:

 1. Z kortów mogą korzystać jedynie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 2. Przed rozpoczęciem gry należy zadbać o prawidłową rozgrzewkę, aby przygotować organizm na intensywny wysiłek fizyczny.
 3. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie okularów ochronnych podczas gry, w szczególności w przypadku osób nieletnich. Używanie okularów sportowych nie jest wymagane, ale zalecane.
 4. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek, lotek i okularów.
 5. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy, ponosi za niego materialną odpowiedzialność. (Dotyczy zniszczenia lub zaginięcia rakiety).
 6. Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawianie na jego podłodze zegarków, butelek z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
 7. Wstęp na kort dozwolony jest wyłącznie w czystym obuwiu nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą kauczukową przeznaczone do sportów halowych. W przypadku nie posiadania odpowiedniego obuwia do gry pracownik ma prawo odmówić Klientowi wstępu na kort, co nie daje prawa do odmowy uiszczenia opłaty za zarezerwowany kort. Kara za zabrudzenie kortu wynosi 100zł.
 8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

III ZASADY REZERWACJI KORTÓW I ANULOWANIA REZERWACJI:

 1. Rezerwacji kortów można dokonywać przez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej www.squashtarnow.pl, telefonicznie lub w recepcji Klubu.
 2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.
 3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji. Opłaty należy dokonać w recepcji klubu PRZED rozpoczęciem gry.
 4. Posiadacze kart (Multisport, Fitprofit, OKsystem) zobowiązani są do przedstawienia ważnej karty wraz z dowodem tożsamości PRZED skorzystaniem z usługi.
 5. Każda rezerwacja może zostać przez Klienta odwołana lub przeniesiona na inny termin bez konsekwencji finansowych, gdy odwołanie lub przeniesienie ma miejsce:
  • najpóźniej 24 godzin przed rezerwacją w przypadku kortu do tenisa ziemnego
  • do godziny 12.00 dnia, na który kort został zarezerwowany w przypadku pozostałych kortów.
 6. W przypadku gdy Klient odwoła rezerwację po wyszczególnionym w punkcie 5. terminie – jest zobowiązany do zapłaty 100% ceny wynajmu kortu odpowiadającej danej rezerwacji. Klient zwolniony jest z tej opłaty w przypadku, gdy kort w terminie anulowanej rezerwacji zostanie zarezerwowany i opłacony przez innego Klienta.
 7. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Wyjątek stanowią karnety firmowe, z których mogą korzystać osoby zweryfikowane w recepcji Klubu jako pracownicy danej Firmy. Karnety ograniczone są 3 miesięcznym terminem ważności, a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.
 8. Klub ma prawo usunąć rezerwacje Klientowi, który nie stosuje się do zasad rezerwacji szczególnie w przypadku rezerwowania i nie przychodzenia na korty, unikania płatności oraz kontaktu z Klubem.