REGULAMIN LIGI

Strona ligi squash prowadzonej w Centrum Sportów Spokojna w Tarnowie

Regulamin ligi squash sezon 2019/2020

Ramy czasowe

Rozgrywki ligi zaplanowane są na okres październik 2019 – maj/czerwiec 2020. Są podzielone na fazy: zasadniczą (grupową) i play-off (pucharową).

Zostaną rozegrane 3 lub 4 kolejki fazy grupowej. Po ich zakończeniu wyłonionych zostanie 16 graczy, którzy rozegrają mecze fazy pucharowej.

Grupy

Wszyscy uczestnicy dzieleni są na grupy. Liczba grup oraz uczestników będzie dobrana tak, by ilość graczy w każdej grupie w miarę możliwości mieściła się w przedziale 6-9.

Planowe awanse i spadki.

Po zakończeniu każdej kolejki, 2 graczy, którzy zajęli pierwsze miejsca w grupie awansuje do wyższej grupy (nie dotyczy zawodników z grupy najwyższej), a 2 ostatnich graczy w grupie spada do grupy niższej (nie dotyczy zawodników z grupy najniższej).

Kolejność startowa graczy w grupie

W pierwszej kolejce sezonu gracze zostaną przydzieleni do grup na podstawie kolejności zawodników w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu. Nowi gracze zostaną dopisani w porządku alfabetycznym.W każdej następnej kolejce a także w fazie play-off kolejność startową ustala się wg metody:

1 – gracze pozostający w grupie zajmują pierwsze miejsca w grupie, 2 – gracze spadający z wyższej grupy zajmują kolejne miejsca, 3 – gracze awansujący z grupy niższej zajmują ostatnie miejsca, 4 – usuwa się zawodników którzy zrezygnowali z dalszej gry, 5 –  jeżeli będzie to zasadne, to dokonuje się dodatkowych przesunięć  w celu uzupełnienia składu grup

Jeżeli do gry przyłącza się nowy zawodnik, to z zasady jest on dołączany do ostatniej grupy. W wyjątkowych przypadkach może on zostać przydzielony do wyższej grupy za zgodą większości zawodników.

W każdej kolejce fazy grupowej gracz rozgrywa po 1 meczu z każdym graczem ze swojej grupy. W tym celu powinien się porozumieć we własnym zakresie z innym graczem ze swej grupy i ustalić termin spotkania. W przypadku braku możliwości rozegrania meczu w wyznaczonym terminie, gracze mogą ustalić inny, dogodny dla siebie termin (ale muszą zmieścić się w wyznaczonym czasie na rozegranie całej kolejki).

Punktacja

Wynik meczu dokumentowany jest w dedykowanym formularzu. Za rozegranie meczu gracz zdobywa 1 punkt oraz 1 za każdy set wygrany w meczu.

Jeżeli gracz z winy przeciwnika nie rozegrał meczu to przyznaje mu się walkower. Uzyskuje 5 punktów, a przeciwnik 0.

Za rozegranie wszystkich meczy w kolejce gracz uzyskuje dodatkowo 5 punktów. Mecz wygrany walkowerem zalicza się w tym wypadku jako rozegrany.

Jeżeli gracz zgłasza rezygnację z dalszych rozgrywek w trakcie trwania kolejki, wtedy: jeżeli rozegrał przynajmniej połowę meczy to ich wyniki są zachowane, a resztę meczy przegrywa walkowerem, w przeciwnym wypadku wyniki rozegranych spotkań są anulowane i wszystkie mecze przegrywa walkowerem.

Miejsce w grupie w danej kolejce określane jest na podstawie punktów uzyskanych wyłącznie w grach bieżącej kolejki.

Play-off

Kolejność graczy wg której wchodzą oni do fazy pucharowej określana jest wg kolejności grup. Tzn. pierwsze miejsca zajmują gracze z grupy A wg kolejności z grupy, potem gracze z grupy B wg kolejności z grupy, itd.

Kolejność w poszczególnych grupach ustalona zostaje po rozegranej ostatniej kolejce wg reguł podanych wcześniej.

Do fazy rozgrywek pucharowych wchodzi 16 najlepszych graczy wyłonionych podczas rozgrywek grupowych. W przypadku gdy gracz z pozycją 16 ma tyle samo punktów co następni po nim gracze to o wejściu do rozgrywek pucharowych decyduje rozegrany pomiędzy nimi mecz(e).

Po wyłonieniu graczy biorących udział w rozgrywkach pucharowych, są oni parowani wg schematu 1 z ostatnim, 2 z przedostatnim itd. W pozostałych kolejkach fazy pucharowej zwycięzca pierwszej pary parowany jest ze zwycięzcą ostatniej pary, zwycięzca 2 pary ze zwycięzcą z przedostatniej pary itd. Powyższy schemat powtarzany jest aż wyłoniony zostanie jeden gracz, który zostaje zwycięzcą ligi. Gracze którzy odpadli w ostatniej kolejce mogą rozegrać spotkanie które wyłoni 3 i 4 zawodnika ligi.

Rozgrywanie meczu

Gracze rezerwują kort na czas 1 godz. Do wyniku meczu zaliczane jest pierwsze 5 setów. Jeżeli 5 setów zostanie rozegrane w czasie krótszym niż 1 godz., gracze mają do dyspozycji kort do końca zarezerwowanego czasu. Sam mecz rozgrywany jest zgodnie z zasadami gry w squasha.

Mecz powinien być rozgrywany regulaminową piłką, chyba że gracze przed rozpoczęciem meczu wspólnie ustalą inny rodzaj piłki. Piłką regulaminową w okresie maj – październik jest piłka z jedną żółtą kropką a w okresie listopad – kwiecień piłka z jedną czerwoną kropką.

Mecze sędziują sami zawodnicy. Jeżeli pojawia się sprzeczne zdanie zawsze grany jest LET (czyli powtórka punktu).

Do klasyfikacji ligowej brane są pod uwagi wyłącznie mecze rozegrane w Centrum Sportów Spokojna. Jeżeli będzie zachodzić uzasadnione podejrzenie, że wpisany wynik nie pochodzi z meczu rozegranego w w/w obiekcie, to wynik takiego spotkania może zostać usunięty, a gracze zostaną o tym powiadomieni. Jeżeli gracze sami wpisują  wynik meczu, to prosimy o poinformowanie naszego pracownika w recepcji, że został rozegrany mecz ligowy pomiędzy danymi zawodnikami. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych wątpliwości.

Uwaga !

Jeżeli pojawi się przyczyna, z powodu której dany gracz nie będzie mógł rozegrać przynajmniej połowy meczy w kolejce, powinien ten fakt zgłosić organizatorom ligi (np. problemy zdrowotne, wyjazdy etc.). Jeżeli zawodnik nie zgłosi takiego przypadku lub podana przyczyna nie będzie stanowić dostatecznego usprawiedliwienia, a nie rozegra przynajmniej połowy meczy w kolejce, to organizator może odmówić graczowi gry w przyszłych kolejkach ligi.