REGULAMIN TENIS STOŁOWY

Strona ligi tenisa stołowego prowadzonej w Centrum Sportów Spokojna w Tarnowie

Grupy
Wszyscy zawodnicy uczestniczący w lidze dzieleni są na grupy. Docelowym założeniem jest, że im wyższa grupa tym bardziej zaawansowani grają w niej zawodnicy.

Ilość grup.
Ilość grup jest ustalana na podstawie ogólnej ilości zawodników którzy zgłosili się do gry przed rozpoczęciem sezonu. Ustala się ją tak, by ilość graczy w każdej grupie była w miarę możliwości równa i mieściła się w przedziale 6-9. W trakcie trwania sezonu ilość grup może zostać zmieniona tylko w uzasadnionych wypadkach w wyniku wystąpienia znacznych zmian w składach grup (przypływ lub odpływ dużej ilości graczy).

Wielkość grupy (ilość grających w niej zawodników).
Na początku sezonu ustala się wielkość każdej z grup (przy założeniu, że grupy są możliwie równe). Ostatecznego doboru wielkości grupy dokonuje organizator ligi.
W trakcie trwania sezonu wielkość ta może ulec zmianie w wyniku zmian w ogólnej ilości grających zawodników.

Kolejność graczy na początku kolejki.
Kolejność ustala się wg schematu:
Przyjmuje się kolejność z ostatnio rozegranej kolejki.
Usuwa się z niej zawodników, którzy zrezygnowali z dalszej gry.
Nowych zawodników (także tych, którzy powracają po przerwie do gry w lidze) dopisuje się na końcu w kolejności alfabetycznej.

Przydział graczy do grup.
Przed rozpoczęciem każdej kolejki gracze przydzielani są do grup wg kolejności ustalonej na początek kolejki.
Przydział rozpoczyna się od najwyższej grupy, kolejno, aż do ostatniej.

W trakcie trwania sezonu zmiany w składach grup zachodzą za pomocą mechanizmu „awansów i spadków” po zakończeniu każdej regularnej kolejki.

Kolejka ligowa.
W ramach rozgrywek jednej kolejki każdy z zawodników ma rozegrać jeden mecz z każdym innym zawodnikiem w swojej grupie.

Czas trwania kolejki.
Przyjmuje się, że gracz powinien rozegrać jeden mecz tygodniowo. Zakładana długość trwania kolejki wynosi więc (ilość graczy w najliczniejszej grupie)-1 tygodni. Jeżeli okoliczności to uzasadniają, to kolejka może zostać przedłużona (np. okresy świąteczne). Może też być przedłużona na wniosek przynajmniej 1/3 wszystkich zawodników ligi.

Jeżeli pojawi się przyczyna, z powodu której dany gracz nie będzie mógł rozegrać przynajmniej połowy meczy w kolejce, powinien ten fakt zgłosić organizatorom ligi (np. problemy zdrowotne, wyjazdy etc.). Jeżeli zawodnik nie zgłosi takiego przypadku lub podana przyczyna nie będzie stanowić dostatecznego usprawiedliwienia, a nie rozegra przynajmniej połowy meczy w kolejce, to organizator może odmówić graczowi gry w przyszłych kolejkach ligi.

Rozgrywanie meczu

W każdym meczu rozgrywane jest 5 setów. Każdy set rozgrywany do 11 punktów (po wyniku 10-10 do wygrania seta wymagana jest przewaga 2 punktowa).
Mecze sędziują sami zawodnicy.
Do klasyfikacji ligowej brane są pod uwagi wyłącznie mecze rozegrane w Centrum Sportów Spokojna. Jeżeli będzie zachodzić uzasadnione podejrzenie, że wpisany wynik nie pochodzi z meczu rozegranego w w/w obiekcie, to wynik takiego spotkania może zostać usunięty, a gracze zostaną o tym powiadomieni. Jeżeli gracze sami wpisują wynik meczu, to prosimy o poinformowanie pracownika w recepcji, że został rozegrany mecz ligowy pomiędzy danymi zawodnikami. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych wątpliwości.

Punktacja
Za rozegranie meczu gracz zdobywa 1 punkt oraz 1 za każdy set wygrany w meczu.
Jeżeli gracz z winy przeciwnika nie rozegrał meczu to przyznaje mu się walkower. Uzyskuje 5 punktów, a przeciwnik 0.
Za rozegranie wszystkich meczy w kolejce gracz uzyskuje dodatkowo 5 punktów. Mecz wygrany walkowerem zalicza się w tym wypadku jako rozegrany.

Jeżeli gracz zgłasza rezygnację z dalszych rozgrywek w trakcie trwania kolejki, wtedy: jeżeli rozegrał przynajmniej połowę meczy to ich wyniki są zachowane, a resztę meczy przegrywa walkowerem, w przeciwnym wypadku wyniki rozegranych spotkań są anulowane i wszystkie mecze przegrywa walkowerem.

Zakończenie kolejki – kolejność na zakończenie.
Miejsce w grupie w danej kolejce określane jest na podstawie punktów uzyskanych wyłącznie w grach bieżącej kolejki.
W wypadku gdy dwóch lub więcej graczy uzyskało taki sam wynik punktowy, o kolejności decyduje rezultat meczu pomiędzy nimi.
Do kolejności wynikającej z zajętego miejsca w grupie po zsumowaniu uzyskanych punktów wprowadza się zmiany wynikające z mechanizmu awansów i spadków:

Spadki i awanse
Po zakończeniu każdej kolejki, 2 graczy, którzy zajęli pierwsze miejsca w grupie awansuje na ostatnie miejsca do wyższej grupy (nie dotyczy zawodników z grupy najwyższej), a 2 ostatnich graczy w grupie spada na pierwsze miejsca do grupy niższej (nie dotyczy zawodników z grupy najniższej).

Zakończenie kolejki wstępnej.
W wypadku kolejki wstępnej kolejność zawodników na jej zakończenie ustalana jest w następujący sposób:
Pierwsze kolejne miejsca zajmują zawodnicy, którzy zajęli 1 miejsca w swoich grupach. Potem zawodnicy, którzy zajęli 2 miejsca, potem 3 itd.