aktualności

Dostępność Centrum Sportów Spokojna w dniach 20.03 – 09.04

By 18 marca 2021 22 marca, 2021 No Comments

W dniach 20.03.2021 – 09.04.2021 nasz obiekt będzie czynny i dostępny:
– dla sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
-zawodników pobierających stypendium sportowe,
-zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,
-dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy tylko i wyłącznie po spełnieniu wytycznych polskiego związku sportowego.

Zapraszamy wszystkich zawodników z licencjami właściwych związków sportowych. Licencje dostępne m.in. na stronach https://portal.pzt.pl , www.pzbad.pl .
Informujemy, że konieczne będzie złożenie stosownego oświadczenia o posiadaniu licencji. Obsługa nie ma możliwości każdorazowo weryfikować licencji i jej ważności.
Ponadto Klienci zostaną poproszeni o podpisanie oświadczenia, że nie organizują na kortach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych oraz wydarzeń sportowych.
Uwaga, w dniach 20.03.2021-09.04.2021 nie będą organizowane turnieje/mecze ligowe/zawody.